Hoe werkt Wakkere Horeca?

Hieronder ziet u de stappen die wij met u doorlopen.

Eerste contact

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor een eerste gesprek ter kennismaking. Tijdens dit gesprek bekijken wij samen met u of en wanneer we u een aanbieding kunnen maken.

Samenwerkingsovereenkomst

De volgende stap is een overeenkomst met u afsluiten. Wanneer dit gebeurd is kunnen we beginnen met het belangrijkste proces, de quickscan van uw organisatie.

Quickscan

Tijdens de quickscan analyseren wij waar we voor u besparingen en verbeteringen kunnen realiseren ten behoeve van een beter rendement en upselling. Uw informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld zoals afgesproken in de overeenkomst.

Resultaten quickscan

Met de resultaten kunnen we aan u laten zien hoe we voor u geld kunnen besparen, een beter rendement realiseren en upselling genereren en kunnen wij een passende aanbieding voor u maken.

Detailscan

Tijdens de detailscan kijken we verder dan naar uw inkopen. Er zijn veel factoren waar op u kunt besparen, deze factoren worden tijdens de detailscan geanalyseerd.

Resultaten detailscan

Met de resultaten kunnen we voor u een passende aanbieding maken waarmee u nog meer op uw kosten kunt besparen en werken aan een hoger rendement.

Formuleren doelstellingen

Samen met u gaan we doelstellingen formuleren, deze doelstellingen zullen dienen voor het actieplan.

Uitwerken actieplan

Tijdens het uitwerken van het actieplan zullen er onder andere afspraken met producenten, leveranciers en dienstverleners gemaakt worden zodat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. LET OP: Wij zijn géén inkooporganisatie! Wij brengen partijen bij elkaar!

Controle

Inkoopprijzen zijn ook afhankelijk van externe invloeden. Daarom zullen we in het eerste jaar regelmatig kijken of het besparingsplan nog steeds up to date is voor u.

Verrekening

Op basis van de opgave van uw inkopen, ontvangt u per kwartaal van ons een verrekeningsnota die gebaseerd is op de werkelijk gerealiseerde besparingen in dat kwartaal.

Periodieke controle

Wilt u er zeker van zijn dat u na het eerste jaar nog steeds maximaal op uw kosten bespaart? Dan hebben wij voor u een abonnement waarmee wij voor u per kwartaal uw besparingen kunnen blijven optimaliseren!